Truyền hình trực tuyến phục vụ cho giáo dục

Sự ra đời của Truyền hình trực tuyến trên internet, giáo dục qua truyền hình trực tuyến có thể xoá đi mọi rào cản về địa lý. Bất cứ ai có kiến thức, khả năng truyền đạt tốt đều có thể trở thành người đi dạy và bất cứ ai…Xem Thêm