Video – Đôi nét về Trung tâm Mục vụ Giáo phận Hải Phòng

LÊ ĐỊNH TTHP thực hiện

Xuyên suốt dòng lịch sử cứu độ, Thiên Chúa đã thực hiện biết bao điều vĩ đại. Công trình Trung tâm mục vụ giáo phận Hải Phòng là một trong số những điều vĩ đại mà Thiên Chúa đã thực hiện cho con người và mảnh đất Hải Phòng thân yêu.

Leave a Review

Tin liên quan