Ghi và phát hình sự kiện Trại hè Junior giáo phận Hải Phòng năm 2024: “Junior và những công việc Tông Đồ”

Trong hai ngày 06-07/7/2024 vừa qua, 300 thành viên Junior thuộc Comitium Hải Phòng đã về giáo xứ Đồng Giá tham dự chương trình trại hè với chủ đề: JUNIOR VÀ NHỮNG CÔNG VIỆC TÔNG ĐỒ.

https://gphaiphong.org/tin-quan-trong/trai-he-junior-giao-phan-hai-phong-nam-2024-junior-va-nhung-cong-viec-tong-do-13344.html

Leave a Review

Tin liên quan