Truyền hình trực tuyến phục vụ cho giáo dục

Sự ra đời của Truyền hình trực tuyến trên internet, giáo dục qua truyền hình trực tuyến có thể xoá đi mọi rào cản về địa lý. Bất cứ ai có kiến thức, khả năng truyền đạt tốt đều có thể trở thành người đi dạy và bất cứ ai…Xem Thêm

Truyền hình trực tuyến sự kiện tôn giáo

Trong thời buổi công nghệ truyền hình trực tuyến trên internet phát triển mạnh, không thể phủ nhận những mặt tiện lợi của truyền hình trực tuyến trên Internet trong việc kết nối kinh doanh và giới thiệu sản phẩm, công nghệ truyền hình trực tuyến trên Internet còn phục…Xem Thêm